top of page

U kan zich hier inschrijven voor de zwemlessen in Laken

in de Kerkeveldstraat, 1020 Laken met ofwel de Eendjes Schaarbeek of vzw Splash

in het Jan Van Ruusbroeckollege met Splash

INSCHRIJVEN 2018-2019!

 

 

De voorbije jaren hebben we ervoor kunnen zorgen dat alle gegadigden een plaats kregen. Wij proberen steeds iedereen die binnen onze doelgroep valt een plaatsje te verzekeren. Uiteraard hangen wij hiervoor af van beschikbare uren en banen in het zwembad, beschikbare monitoren …. Indien er toch teveel gegadigden zouden zijn voor het aantal beschikbare plaatsen zal onze voorrang uitgaan naar kinderen die dichtbij het zwembad wonen of naar school gaan, kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs, broertjes en zusjes van bestaande leden en kinderen die de vorige jaren een groot aanwezigheidspercentage hadden (tenzij medische redenen of overmacht).

 

De plaats in de club zal pas vastgelegd zijn wanneer het volledige lidgeld betaald is.

De volgorde van inschrijven bepaalt of men een plaats toegewezen krijgt. Wie echter op 31 juli 2018 het lidgeld nog niet gestort heeft, verliest zijn/haar voorrang. Daarna bepaalt het moment van betaling de rangschikking. De voorkeursuren worden toegekend volgens de rangschikking van de inschrijvingen.

 

Men kan zich nog uitschrijven tot 5 dagen voor de aanvang van de lessen. Het lidgeld zal worden terugbetaald met een inhouding van 15 euro voor de administratieve kost en de reservatie van de plaats.

 

Men kan zich eveneens nog uitschrijven in de loop van september, ten laatste voor 1 oktober, indien het kind om de één of andere reden de lessen niet wenst verder te zetten. Er zal dan 25 euro in rekening gebracht worden voor de reeds gevolgde lessen en de administratieve kost.

 

De club ziet zich genoodzaakt om deze werkwijze te hanteren vanaf het schooljaar 2014-2015 omwille van de ervaringen van voorbije jaren.

 

In principe worden geen nieuwe leden meer aanvaard na de maand september omdat de integratie in de lessen dan te moeilijk wordt.

LIDGELDEN

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 80 euro (inkom NIET inbegrepen). Er wordt 45 euro gevraagd voor de inkom, onmiddellijk te betalen bij inschrijving.

Lidgelden worden in principe nooit terugbetaald. Niet komen opdagen is op geen enkele wijze een reden voor een teruggave van het lidgeld.

Het bestuur zal nooit terugbetalingen toestaan wanneer de ouders of de inschrijvers van de leden niet tijdig hebben verwittigd dat hun kind(eren) de door hen gereserveerde plaats niet zouden opnemen.

ZICH UITSCHRIJVEN:

Wanneer men om de één of andere reden de inschrijving niet wenst verder te zetten na inschrijving, kan men zich onder volgende voorwaarden nog schriftelijk uitschrijven.

Tot 5 dagen voor de aanvang van de lessen:  Het lidgeld zal worden terugbetaald met een inhouding van 15 euro voor de administratieve kost en de reservatie van de plaats.

In de loop van september, uiterlijk op 30 september. Het lidgeld zal worden terugbetaald met een inhouding van 25 euro voor de reeds gevolgde lessen en de administratieve kost.

In beide gevallen dient men zich schriftelijk uit te schrijven, gericht aan het mailadres van de Eendjes Schaarbeek.

De club ziet zich genoodzaakt om deze werkwijze te hanteren vanaf het schooljaar 2014-2015 omwille van de ervaringen van voorbije jaren.

VERZEKERING

 

Alle leden van onze club worden automatisch lid van de Vlaamse ZwemFederatie (VZF). De club is via de federatie verzekerd. U kan hier een document downloaden voor de aangifte van een schadegeval.

 
ZIEKENFONDS ATTEST LIDGELD

 

Attesten kunnen overhandigd worden aan het bestuurslid bij de eerste les. Na verificatie van inschrijving en van betaling van het lidgeld wordt het attest afgestempeld tegen het einde van de eerste les. Er worden ook digitaal attesten overgemaakt voor de eerste les indien het lidgeld in orde is.

 

REGLEMENT

 

Door zich in te schrijven verklaart men zich expliciet akkoord met het reglement van de zwemclub en verklaart men kennis genomen te hebben van het reglement van het gemeentelijk zwembad en dit te zullen respecteren.

bottom of page