top of page

OVER ONS

Onze zwemclub verzorgt recreatieve zwemlessen voor kinderen van 4 tot ongeveer 16 jaar. De kinderen horen minstens één jaar kleuterklas achter de rug te hebben OF de leeftijd van 4 jaar te bereiken in het kalenderjaar dat de lessen starten.

De lessen worden enkel in het Nederlands gegeven. 

De club verwelkomt ook kinderen met een beperking. Er zijn steeds enkele lesuren waarin we kinderen binnen de G-werking individueel of per twee kunnen begeleiden. Ook inclusief zwemonderricht kan.

VISIE

 

De Eendjes willen ertoe bijdragen dat hun leden zelfvertrouwen kweken in en buiten het zwembad en dat zij genieten van het ontwikkelen van hun lichaam en het verleggen van hun grenzen.

MISSIE

 

De Eendjes willen op een speelse en recreatieve manier de kinderen de basis zwemtechnieken op de technisch juiste wijze onder de knie leren krijgen. Zij doen dit op pedagogisch verantwoorde wijze, ondersteund door de VZF (Gezinssportfederatie) en met voldoende aandacht voor het plezier dat kinderen aan de sport beleven. Hiertoe onderschreven wij ook de Panathlonverklaring.

PEDAGOGISCHE OPDRACHT

 

Onze opdracht gaat trapsgewijs van watergewenning naar zelfredzaamheid, zo verder naar het aanleren van de zwemtechnieken (schoolslag, crawl en rugslag) om te eindigen bij het perfectioneren van deze technieken. 
 

WERKING VAN DE CLUB

 

De club draait volledig op vrijwilligers (ouders van (ex)leden) aangevuld door enkele actieve ouders) en wordt voornamelijk gesubsidieerd door de VGC, aangevuld door een toelage van de gemeente Schaarbeek met ook een toelage van de gemeente Brussel.

 

De club beoogt een zo professioneel mogelijke werking maar dient dit te bereiken zonder betaalde coördinatoren en zonder de ondersteuning van een openbare instelling (in Vlaanderen worden veel zwemclubs praktisch door de gemeente ondersteund, in Brussel is dit niet het geval).

Dit betekent dat de club enkel blijft draaien mits de goodwill van de enkele bestuursleden die dit bovenop hun eigen professionele verplichtingen nemen en dankzij de inzet van enkele actieve ouders.

Daarom streeft het clubbestuur er ook naar om een club VAN en VOOR ONS en ONZE KINDEREN te zijn.

Alle ouders en begeleiders worden in onze club expliciet gevraagd mee verantwoordelijk te zijn, of zich ten minste mede verantwoordelijk te voelen voor het kwaliteitstoezicht en voor het respecteren van de regels van de club.

 

Het lidgeld dat men betaalt, dekt maar een fractie van de werking van de club. Subsidies en vrijwilligerswerk (100% onbezoldigd of vergoed) maakt het mogelijk dat het lidgeld zo laag blijft.

 

De club verwelkomt steeds ouders die mee willen bijdragen aan de goede werking van de club. Een handje toesteken aan het zwembad, administratieve taken, pedagogische ondersteuning...

 

Onze monitoren zijn allen gevormd op pedagogisch en/of sporttechnisch vlak en volgen voortdurend bijscholingen om zich te vervolledigen. Onze monitoren worden aangetrokken door de club en vervolgens betaald onder het VGC-sportstatuut. De VGC levert zowel een administratieve als een financiële steun bij de loonadministratie van de sportmonitoren.

Vanaf september 2017 hebben we met steun van de VGC een halftijdse coördinator kunnen aanstellen voor de algemene clubondersteuning.

Jeugdverantwoordelijke - zwemcoördinator - aanspreekpersoon integriteit (Club-API): Pedro Vander Borght
BESTUUR 
Aline Duchateau
voorzitter

 

Bert Van Elsacker
Digitale ondersteuning

 

Joost Rademaekers
penningmeester

 

Benjamin Clarysse
bestuurslid

 

Dirk Vervenne
bestuurslid
Koen Muylle
bestuurslid

 

bottom of page