top of page

Begeleiding van kinderen

 

De Eendjes verzorgen de lessen, de ouders of begeleiders dienen zelf te zorgen voor het aan- en uitkleden en het douchen van de kinderen als deze dit niet alleen kunnen.

 

Alle leden en hun begeleiders dienen voor, tijdens en na de les het het huishoudelijk reglement van het zwembad te respecteren, hetgeen geafficheerd staat aan de rechterkant bij de inkom.

 

De belangrijkste regel bestaat erin dat kinderen onder de 10 jaar niet zonder begeleiding in het zwembad mogen. Dit betekent dat de begeleiding IN HET WATER dient te gebeuren behalve voor het lesuur dat het kind les volgt en onder begeleiding staat van de monitor.

 

Deze regel van het zwembad dient ten alle tijde gerespecteerd te worden voor de veiligheid van uw kind.

 

Zwemclub De Eendjes wordt verantwoordelijk geacht voor de kinderen voor de duur van de lessen. Dit wil zeggen dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de kinderen voor en na de les. Een kind kan makkelijk verdrinken, zelfs in laag water. De monitoren houden geen toezicht op de kinderen die voor en na de les vrij spelen.

Voor de les worden de kinderen expliciet overhandigd door de begeleidende volwassene aan de monitor net zoals de kinderen na de les overhandigd aan hun begeleiders. De overdracht van de kinderen houdt ook de overdracht van de verantwoordelijkheid van de kinderen.

Voor de veiligheid van uw kind, stellen we deze regel zeer duidelijk.

 

Indien u om de één of andere reden uw kind niet tot aan de badrand kan vergezellen, wacht uw kind op de bank tot de les begint nadat zijn/haar aanwezigheid door de begeleidende ouder aan de coördinator werd meegedeeld. Op het einde van elke les wordt elk kind aan de ouder overhandigd of wacht het op de bank tot zijn/haar ouders of begeleiders hem/haar komen ophalen. Indien de ouders de kinderen systematisch te vroeg brengen of te laat ophalen, zal de club eerst een mondelinge verwittiging en dan een schriftelijke verwittiging maken. Na twee schriftelijke verwittigingen behoudt de club het recht de toegang tot de lessen te ontzeggen zonder terugbetaling van het lidgeld.

 

Ouders die hun kinderen niet vergezellen tot aan de badrand, zijn dus verplicht hun kinderen tijdig te brengen en te halen zodat de kinderen niet alleen in het water spelen. Dit geldt ook voor de zwemvaardige kinderen aangezien al onze leden onder de 11 jaar zijn en dus volgens de regel van het zwembad niet onvergezeld mogen zijn.

bottom of page